Zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku