Wójt Gminy Przemęt

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), informuje o wywieszeniu w dniu 14 listopada 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8, wykazu nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy na nieruchomości zabudowanej w Przemęcie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 12 lub pod nr tel 65 615 69 72.