Wójt Gminy Przemęt ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2020 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 stycznia 2020 r. przedłużenie terminu

UWAGA: PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA