Obrady rozpoczęto 2019-12-17 o godz. 14:06:02, a zakończono o godz. 15:30:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII sesji (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok. (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2019/2020. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej obciążonej służebnością przesyłu położonej w obrębie Nowa Wieś. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Stefan Napierała

Zakończono sesję (15:30:19)