Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 09:07:18, a zakończono o godz. 10:51:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kiciński
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji. (09:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok (09:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023 (09:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. (09:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających. (09:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024. (09:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad wniesionymi propozycjami autopoprawek (10:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok. (10:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata

Zakończono sesję (10:51:32)