Obrady rozpoczęto 2020-02-24 o godz. 14:05:23, a zakończono o godz. 15:18:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad. (14:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad przyjęciem protokołów z XXI i XXII sesji. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie reprezentowania Gminy Przemęt w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego “Obra”. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego Quercus robur (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Szymon Wojciechowski

Zakończono sesję (15:18:35)