Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 r.