152. PETYCJE SKŁADANE DO WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

 

1.        

Nr petycji : OR.152.2.2020
Data wypływu : 31.03.2020 R.
Przedmiot petycji : Prośba – zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko epidemiologiczne – pomoc- prośba – wniosek
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Przyporządkowano załącznik do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt
 

 

2.        

Nr petycji : OR.152.4.2020
Data wypływu : 07.08.2020 R.
Przedmiot petycji : Prośba o przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.4.2020
3. Nr petycji : OR.152.5.2020
Data wpływu : 07.08.2020 R.
Przedmiot petycji : Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro lub w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem będzie zamówienie płynów do dezynfekcji rąk
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Wyraził pisemną zgodę na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia : Odpowiedź nr OR.152.5.2020
4. Nr petycji: OR.152.6.2020
Data wpływu: 26.10.2020 R.
Przedmiot petycji: Prośba o przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.6.20205.

Nr petycji: OR.152.9.2020
Data wpływu: 30.12.2020 R.
Przedmiot petycji: Petycja w celu podjęcia działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.9.2020

Odpowiedź Nr OR.152.9.2020 Wersja WCAG6.Nr petycji: OR.152.10.2020
Data wpływu: 30.12.2020 R.
Przedmiot petycji: Petycja w celu podjęcia działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.10.2020

Odpowiedź Nr OR.152.10.2020 Wersja WCAG
7.


Nr petycji: OR.152.11.2020
Data wpływu: 30.12.2020 R.
Przedmiot petycji: Petycja w celu podjęcia działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.11.2020

Odpowiedź Nr OR.152.11.2020 Wersja WCAG8.Nr petycji: OR.152.12.2020
Data wpływu: 30.12.2020 R.
Przedmiot petycji: Petycja w celu podjęcia działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.12.2020

Odpowiedź Nr OR.152.12.2020 Wersja WCAG9.Nr petycji: OR.152.13.2020
Data wpływu: 30.12.2020 R.
Przedmiot petycji: Petycja w celu podjęcia działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję: Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Odpowiedź Nr OR.152.13.2020

Odpowiedź Nr OR.152.13.2020 Wersja WCAG