Zarządzenie nr 48.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22.05.2020 r.