Obrady rozpoczęto 2020-05-28 o godz. 14:17:29, a zakończono o godz. 15:07:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski

Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad. (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie II (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kiciński, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID- 19. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 9/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego “Obra”. (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego pn. “Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś” w pasie drogi powiatowej nr 3820P (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Gracjan Kiciński, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Stefan Napierała

Zakończono sesję (15:07:14)