Obrady rozpoczęto 2020-07-23 o godz. 14:01:46, a zakończono o godz. 15:22:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kiciński
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok. (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kiciński, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024. (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kiciński, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osłonin. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Gracjan Kiciński, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Gracjan Kiciński, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22.05.2020 r. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Gracjan Kiciński, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 28.06.2020 r. (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Gracjan Kiciński, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak

Zakończono sesję (15:22:23)