Termin: 05.08.2020, g. 08:30

Miejsce: Sesja zdalna

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
  5. Zamknięcie obrad.