Obrady rozpoczęto 2020-10-27 o godz. 14:22:03, a zakończono o godz. 15:11:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji. (14:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok wraz z autopoprawkami. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 -2024 wraz z autopoprawkami. (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/323/14 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przemęt. (15:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (15:11:15)