Wójt Gminy Przemęt ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Przemęt w 2021 r.

 

 

UWAGA: PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA