152. PETYCJE SKŁADANE DO RADY GMINY GMINY PRZEMĘT

 

 

1.        

Nr petycji : OR.152.7.2020
Data wypływu : 14.12.2020r.
Przedmiot petycji : Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję : Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych w BIP
Sposób załatwienia: Uchwała Nr 244/2021 Rady Gminy Przemęt
 

 

2.        

Nr petycji : OR.152.8.2020
Data wypływu : 14.12.2020r.
Przedmiot petycji : Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Treść petycji: Petycja
Dane podmiotu wnoszącego petycję :
Sposób załatwienia: Uchwała Nr 245/2021 Rady Gminy Przemęt