KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2021 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  1/2021  Wójta Gminy Przemęt z dnia 07.01.2021 r.
TERMIN KONTROLI 18.01.2020 r. – 22.01.2020 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 22.01.2021 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2021, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej
(pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 2.02.2021 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 7/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 25.01.2021 r.
TERMIN KONTROLI 01.02.2021 r. do 05.02.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

Wydział Organizacyjny

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 04.02.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.2.2021, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 17.02.2021 r.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 16/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 03.02.2021 r.
TERMIN KONTROLI 09.02.2021 r. – 16.02.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 18.02.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 25.02.2021 r. nr PN.033.13.2021
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 20/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15.02.2021 r.
TERMIN KONTROLI 22.02.2021 r. – 01.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 02.03.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19).
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo  z dnia 15.03.2021 r.
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 25/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24.02.2021 r.
TERMIN KONTROLI 04.03.2021 r. – 12.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/USC

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 11.03.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SO.530.5.2021 z dnia 25 marca 2021 r.
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 27/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 08.03.2021 r.
TERMIN KONTROLI 15.03.2021 r. – 17.03.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

w Wydziale Rozwoju Gminy

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 17.03.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.6.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr RI.0632.17.2021 z dnia 29 marca 2021 r.
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 29/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.03.2021 r.
TERMIN KONTROLI 24.03.2021 r. – 01.04.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań za 2020 r.

w Wydziale Budżetu i Finansów

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 31.03.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.7.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ——————————————-
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 46/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29.06.2021 r.
TERMIN KONTROLI 05.07.2021 r. – 15.07.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość rozliczania czasu pracy, pracowników zatrudnionych w jednostce UG. Rok kontroli 2020

Wydział Organizacyjny

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 12.07.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.8.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 22 lipca 2021 r.
9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 48/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.07.2021 r.
TERMIN KONTROLI 20.07.2021 r. – 30.07.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zakres kontroli:

  1. wykonywanie czynności materialno-technicznych w postaci przyjęcia i zarejestrowania zgłoszeń meldunkowych  oraz aktualizacja rejestru PESEL o dane dotyczące zgłoszeń meldunkowych,
  2. wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
  3. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru Pesel.                                                       Rok kontroli 2020. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 30.07.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.9.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 21.09.2021 r.  nr SO.530.35.2021
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 67/2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 06.09.2021 r.
TERMIN KONTROLI 13.09.2021 r. – 24.09.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola zadań zleconych z  zakresu administracji rządowej w obszarze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rok kontroli 2020

Wydział Podatkowy

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 24.09.2021 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.10.2021 jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia  19.10.2021 r.