KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

 

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2021 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 34/2021 z dnia 14.04.2021 r.
TERMIN KONTROLI 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola sprawdzająca, obejmująca ocenę stopnia realizacji  zaleceń o wniosków pokontrolnych wydanych w  wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli  w zakresie funkcjonowania jednostki (w okresie od 20.07.2020 r. do 29.07.2020 r.), w Żłobku Gminnym w Przemęcie

 

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół przeprowadzonej kontroli w Żłobku Gminnym w Błotnicy nr KZ.1711.1.2021  z dnia 30.04.2021 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt

 

OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 38/2021 z dnia 04.05.2021 r.
TERMIN KONTROLI 11.05.2021 r. do 18.05.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość przepisów wewnętrznych w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Proces powierzenia przetwarzania danych osobowych – w tym umowy powierzenia. Rok kontroli 2019 i 2020

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół przeprowadzonej kontroli  w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Mochach nr KZ.1711.2.2021   z dnia 18.05.2021 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr PSM 0717-06/2021 z dnia 28.05.2021 r.
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 40/2021 z dnia 10.05.2021 r.

 

TERMIN KONTROLI 24.05.2021 r. do 8.06.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość przepisów wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych. Proces realizacji zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem art. 44 ustawy z dnia
27 sierpnia o finansach publicznych. Rok  kontroli: 2020 i 2021.

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego  w Buczu

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół przeprowadzonej kontroli  w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu
nr KZ.1711.3.2021 z dnia 08.06.2021 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr SP.Bucz.0910.4.2021 z dnia 22.06.2021 r.
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 43/2021 z dnia 27.05.2021 r.

 

TERMIN KONTROLI 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość przepisów wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych. Proces realizacji zamówień publicznych poniżej progu stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem art. 44 ustawy z dnia
27 sierpnia o finansach publicznych. Rok  kontroli: 2020 i 2021.

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze.

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół przeprowadzonej kontroli w  Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze nr KZ.1711.4.2021 z dnia 25.06.2021 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr  ZSPiPSK.0910.1.2021  z dnia 15.07.2021 r.
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 76/2021 z dnia  6.10.2021 r.

 

TERMIN KONTROLI 06.10.2021 r. do 29.10.2021 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie rozliczania wydatków dokonanych w ramach dotacji celowej, podręcznikowej. Rok kontroli 2020.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie.

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół przeprowadzonej kontroli w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starkowie nr KZ.1711.5.2021 z dnia 27.10.2021 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 7 grudnia 2021 r.