Obrady rozpoczęto 2021-02-23 o godz. 14:04:44, a zakończono o godz. 15:20:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad zmianą porządku obrad. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXII sesji. (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji PRZEMĘT. (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Joanna Koziołek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś. (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jan Rademacher

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 226/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 – 2035. (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody. (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Elżbieta Wita

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 5 stycznia 2021 r. oraz jej uzupełnieniu z dnia 16 stycznia 2021 r. doręczonego dnia 18 stycznia 2021 r. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 stycznia 2021 r. doręczonej dnia 7 stycznia 2021 r. (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku” (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata

Zakończono sesję (15:20:13)