Obrady rozpoczęto 2021-05-27 o godz. 14:00:39, a zakończono o godz. 14:41:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad zmianą porządku obrad. (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV sesji. (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. (14:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. (14:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2021/2022. (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027 Gminie Opalenica. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (14:41:21)