Obrady rozpoczęto 2021-06-24 o godz. 10:00:41, a zakończono o godz. 12:07:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI sesji. (10:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. (10:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przemęt. (10:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025. (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Kaszczorze. (10:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. (10:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania. (10:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2020, (11:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. (11:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (12:07:52)