Referent

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do obowiązków należy:

  1. Programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej oraz popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
  2. Koordynowanie zadań z zakresu szkolenia strażaków.
  3. Analizowanie potrzeb i wyposażanie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy.
  4. Planowanie zabezpieczenia Gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia.
  5. Działanie w zakresie przyznawania i rozliczanie dotacji dla OSP.