OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

 

Wójt Gminy Przemęt

                 informuje o wydaniu w dniu 5 lipca 2021 roku Decyzji Nr 180/2021 zmieniającej ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr 134/2021 (PN.6730.72.2021) z dnia 17 maja  2021 r. wydaną przez Wójta Gminy Przemęt polegającą na budowie czterech budynków letniskowych całorocznych z ewentualną możliwością wynajmu pokoi i ogrodzonymi tarasami oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej o głębokości do 30 m oraz wydajności do 5 m³/dobę wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 586 obręb Wieleń, gm. Przemęt,

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku
do piątku  w godz. od 730 do 1530.