Termin: 19.07.2021, g. 08:00

Miejsce: Sesja zdalna

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
  5. Zamknięcie obrad.