Termin: 02.08.2021, g. 10:30

Miejsce: Sesja zdalna

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
  4. Zamknięcie obrad.