SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA
WÓJTA GMINY PRZEMĘT Z DNIA 2 LISTOPADA 2021 R.

W ZAKRESIE ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA NA TABLICY OGŁOSZEŃ WSI

W obwieszczeniu Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 listopada 2021 r. zawiadamiającym o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. do 10 listopada 2021 r.,  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej zostało omyłkowo wskazane w treści obwieszczenia: „na tablicy ogłoszeń wsi Bucz”, a powinno być „na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, Błotnica i Radomierz”.

Sprostowanie obwieszczenia zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, Błotnica i Radomierz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.