Obrady rozpoczęto 2021-11-29 o godz. 14:02:34, a zakończono o godz. 15:16:52 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLII sesji. (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. (14:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt. (14:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Mochach oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przemęt na 2022 rok. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2022 rok. (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów. (14:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przemęt. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Justyna Klecha

Zakończono sesję (15:16:52)