1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2022 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI
TERMIN KONTROLI
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI
ZALECENIA POKONTROLNE