1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2022 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————–
TERMIN KONTROLI 4.03.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie

Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego  połączona z oceną:

stanu technicznego budynku, mikroklimatu  pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów  ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie  realizacji działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.10.2022 z dnia 4.03.2022 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Zaleca się odmalowanie  ścian w sali nr 5. Zobowiązano Organ Prowadzący do poinformowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o terminie wykonania powyższego zalecenia w terminie do 30 dni.
 
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————–
TERMIN KONTROLI 25.03.2022
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach ul. Szkolna 7

Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego  połączona z oceną:

stanu technicznego budynku, mikroklimatu  pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych, rozkładu zajęć lekcyjnych, pracowni szkolnych, warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji, dożywiania uczniów, systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, przestrzegania przepisów  ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie  realizacji działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.14.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ———————————————-
 
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ————————————————-
TERMIN KONTROLI 01.04.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi

Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego  połączona z oceną:

stanu technicznego budynku, mikroklimatu  pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal zajęć, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, dożywiania dzieci, systemu pierwszej pomocy, terenu wokół budynków,  przestrzegania przepisów  ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie  realizacji działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.16.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————————
 
4. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————————–
TERMIN KONTROLI 01.04.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

Bieżąca kontrola stanu sanitarno – higienicznego  połączona z oceną:

stanu technicznego budynku, mikroklimatu  pomieszczeń, stanu sanitarno – higienicznego i wyposażenia sal zajęć, dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii, dożywiania dzieci, systemu pierwszej pomocy, terenu wokół budynków,  przestrzegania przepisów  ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2021 r. poz.276). Kontrola w zakresie  realizacji działań  zapobiegających szerzeniu się zakażeń, w tym SARS-CoV-2 oraz stosowania się do Wytycznych  przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.17.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————-
 
5. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————————–
TERMIN KONTROLI 03.06.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Przedszkole Samorządowe w Przemęcie, ul. Jagiellońska 2.

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,

– dostosowywania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

– dożywiane dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół budynków,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia
9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 poz. 276).

Kontrola w zakresie stosowania się do wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.38.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————-
 
6. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————————–
TERMIN KONTROLI 28.06.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego 6 przystanków PKS na terenie gminy Przemęt
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HK.9020.69.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————-
 
7. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————————–
TERMIN KONTROLI 3.11.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola stanu sanitarno-higienicznego i technicznego budynku szkolnego w Przemęcie, przy ul. Szkolnej 1 połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku i terenu wokół budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,

– rozkładu zajęć lekcyjnych,

– pracowni szkolnych,

– warunków  do prowadzenia zajęć  wychowania fizycznego i rekreacji,

– dożywiania uczniów,

– systemu pierwszej pomocy,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

Kontrola w zakresie stosowania się do Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zespół Szkół w Przemęcie

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.140.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————-
 
8. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI ——————————————–
TERMIN KONTROLI 17.11.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Bieżąca kontrola stanu sanitrarno-higienicznego, połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku i terenu wokół budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy, pomieszczeń sanitarnych,

– rozkładu zajęć lekcyjnych,

– pracowni szkolnych,

– warunków  do prowadzenia zajęć  wychowania fizycznego i rekreacji,

– dożywiania uczniów,

– systemu pierwszej pomocy i profilaktycznej opieki  zdrowotnej nad uczniami,

– przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

Kontrola w zakresie stosowania się do Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr ON-HD.9020.142.2022
ZALECENIA POKONTROLNE ————————————-