Obrady rozpoczęto 2021-12-15 o godz. 14:02:56, a zakończono o godz. 14:44:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Stefan Napierała

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok (14:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025 (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022 – 2028. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. (14:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (14:44:15)