Obrady rozpoczęto 2022-02-25 o godz. 14:03:19, a zakończono o godz. 14:43:04 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVI sesji (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok wraz z autopoprawkami. (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027 wraz z autopoprawkami. (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie opłaty targowej. (14:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w dzierżawę część działki numer 126 w miejscowości Popowo Stare. (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice. (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Perkowo. (14:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie. (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 stycznia 2022 r. (data wpływu 11 stycznia 2022 r.) (14:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Kokornaczyk

Zakończono sesję (14:43:04)