Obrady rozpoczęto 2022-03-28 o godz. 14:02:31, a zakończono o godz. 15:08:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVII sesji (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027. (14:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku. (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(7):
  Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2022 roku”. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 9 marca 2022 r.) (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 25 lutego 2022 r. (data wpływu 25 lutego 2022 r.) (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (15:08:13)