Obrady rozpoczęto 2022-04-27 o godz. 14:02:40, a zakończono o godz. 15:00:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad zmianą porządku obrad. (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVIII sesji (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIX sesji (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027. (14:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 309/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 marca 2022 r. (data wpływu: 14 marca 2022 r.) (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania publicznego będącego zadaniem Województwa Wielkopolskiego. (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (15:00:03)