Obrady rozpoczęto 2022-07-18 o godz. 10:33:28, a zakończono o godz. 11:36:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kicinski
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt jako pkt. 13. (10:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LII sesji. (10:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Stefan Napierała
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 -2027. (11:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia na rok szkolny 2022/2023 przez Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego oddania w najem części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Przemęt. (11:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania Przedstawiciela Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „OBRA”. (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Przedstawiciela Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „OBRA”. (11:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach
i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. (11:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Zakończono sesję (11:36:37)