Pomoc administracyjna

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

  1. Rozpatrywanie oraz weryfikacja wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.