Pomoc administracyjna

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu.
 2. Otwieranie budynku Urzędu.
 3. Pomoc w prowadzeniu spraw w zakresie Biura Obsługi Klienta, a w szczególności:
  • zapewnienie łączności telefonicznej;
  • tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu;
  • udzielanie pełnej informacji w zakresie:
   1. rodzaju, miejsca i trybie załatwiania spraw,
   2. o gminie (charakterystyka, statystyka, układ komunikacyjny itp.)
  • udostępnianie klientom zestawu ujednoliconych formularzy/druków spraw realizowanych przez Urząd oraz udzielenie pomocy przy ich wypełnianiu;
  • sprawdzanie kompletności składanych wniosków;
  • udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w Urzędzie;
  • udzielanie ogólnej informacji o zakresie załatwianych spraw przez inne jednostki samorządu terytorialnego;
  • dbanie o aktualizację głównej tablicy informacyjnej w holu oraz tablic ogłoszeniowych wewnątrz budynku, a także gabloty z wyróżnieniami na I piętrze i gablot na półpiętrze.
  • obsługa kserokopiarek, centrali telefonicznej oraz innych urządzeń biurowych;
  • monitorowanie aktualności oraz gromadzenie zbioru kart usług, wniosków i druków w zakresie działalności Urzędu.
 4. Pomoc w przyjmowaniu, rejestrowaniu i rozdzielaniu korespondencji wpływającej do Urzędu w rejestrze korespondencji przychodzącej w elektronicznym systemie obiegu dokumentów (SOD).
 5. Pomoc w przyjmowaniu, rejestrowaniu, dekretowaniu i przekazywaniu dokumentów zewnętrznych finansowych do Wydziału Finansów i Budżetu.
 6. Pomoc w przygotowywaniu:
  • tabliczek informacyjnych zamieszczonych przy drzwiach pomieszczeń biurowych,
  • identyfikatorów dla pracowników, nowo zatrudnionych osób, stażystów i praktykantów.
 7. Pomoc w przyjmowaniu z wydziałów/stanowisk korespondencji do wysłania, sporządzaniu zestawienia i rozliczenia przesyłek oraz jej ewidencji, monitorowaniu zwracanych potwierdzeń odbioru, a także pomoc w wstępnym przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia w przypadku organizowania przetargu.
 8. Pomoc w prowadzeniu rejestru przesyłek wychodzących.
 9. Pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów biurowo-kancelaryjnych i środków czystości na potrzeby funkcjonowania Urzędu.
 10. Pomoc w bieżącej aktualizacji:
  • wykazu stanowisk w wydziałach (wydział, nazwisko pracownika, stanowisko, nr pokoju, nr telefonu, adres @);
  • wykazu jednostek organizacyjnych (nazwa jednostki, adres, nr telefonu, adres @);
  • wykazu jednostek pomocniczych ( nazwa sołectwa, sołtys, nr telefonu, adres @).
 11. Pomoc przy współdziałaniu z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia.