Obrady rozpoczęto 2022-08-30 o godz. 14:04:04, a zakończono o godz. 16:24:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu jako pkt. 21. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu jako pkt. 22. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LIII sesji. (14:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027. (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego. (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2027. (15:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Górsko w rejonie jeziora Górskiego. (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 373/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postepowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt. (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy. (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyłączenia się do petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe. (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana M.S. z dnia 1 lipca 2022r. (data wpływu 1 lipca 2022r.). (15:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.). (15:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 lipca 2022 r. (data wpływu: 15 lipca 2022 r.). (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu. (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Tomasz Maciejewski

Zakończono sesję (16:24:37)