Obrady rozpoczęto 2022-09-29 o godz. 14:02:04, a zakończono o godz. 16:14:32 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIV sesji. (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027. (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4). (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych. (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Elżbieta Wita, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak

Zakończono sesję (16:14:32)