Obrady rozpoczęto 2022-10-31 o godz. 09:01:45, a zakończono o godz. 11:08:59 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski
 15. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LV sesji (09:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LVI sesji (09:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok (10:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 (10:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z autopoprawką. (10:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (10:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś (10:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zgłoszenia Sołectwa Borek do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” (10:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 38/2019 Rady Gminy Przemęt
z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna LESZNO-REGION” (10:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu (10:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania wniosku (10:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (10:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (11:08:59)