OR.0050.101.2022                                                                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, 2022-10-28

 

 

ZARZĄDZENIE nr 101.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 28 października 2022 roku

 

 

 

zmieniające zarządzenie nr 28.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 i  4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 261 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

 

  • 1. W zarządzeniu nr 28.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w § 3 ust. 1 skreśla się pkt 3.

 

  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.