Termin: 25.11.2022, g. 08:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027.
  5. Zamknięcie obrad.