Obrady rozpoczęto 2022-11-29 o godz. 14:03:42, a zakończono o godz. 16:17:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Łukasz Wojciechowski
 14. Szymon Wojciechowski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LVII sesji. (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok. (15:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 (15:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Biskupice. (15:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. (15:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Barchlin. (15:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bucz. (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (15:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Piotr Kokornaczyk, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (15:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt. (16:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku. (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Szymon Wojciechowski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(1):
  Ireneusz Wolniczak

Zakończono sesję (16:17:38)