KONTROLE  PRZEPROWADZANE PRZEZ PODMIOTY W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH – 1711

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez podmioty w jednostkach im podległych w  2023 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 37/2023 z dnia 04.05.2023 r.
TERMIN KONTROLI 12.05.2023 r. do 26.05.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola finansowa wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, dokumentacji kadrowej, dokumentacji płacowej, zgodność wypłat wynagrodzeń z dokumentacją źródłową  – 2022 rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr KZ.1711.1.2023 z dnia 26.05.2023 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr K.0300.1.2023 z dnia 7.06.2023 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 43/2023 z dnia 23.05.2023 r.
TERMIN KONTROLI 05.06.2023 r. do 20.06.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej w jednostce.
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr KZ.1711.2.2023 r. z dnia 20.06.2023 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr PSN 0717-18/23 z dnia 06.07.2023 r.
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 45/2023 z dnia 16.06.2023 r.
TERMIN KONTROLI 28.06.2023 r. do 11.07.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość prowadzenia dokumentacji kadrowej w jednostce.

Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr KZ.1711.3.2023 z dnia 10.07.2023 r.
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr PSB-0717-13/2023 z dnia 28.07.2023 r.
4. OZNACZENIE ORGANU  KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI Upoważnienie nr 61/2023 z dnia 15.09.2023 r.
TERMIN KONTROLI 02.10.2023 r. do 13.10.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Umowy cywilnoprawne zawarte w Żłobku Gminnym w Błotnicy, w roku 2022
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr KZ.1711.4.2023 z dnia 11.10.2023 r.
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo ŻGB.0911.1.2023 z dnia 31.10.2023 r.
5. OZNACZENIE ORGANU  KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONROLI Upoważnienie nr 87/2023 z dnia 25.10.2023 r.
TERMIN KONTROLI 09.11.2023 r. do 24.11.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Umowy cywilnoprawne zawarte w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, w roku 2022
PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli nr KZ.1711.5.2023 z dnia 21.11.2023 r.
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr PSM 0717-18/2023 z dnia 05.12.2023 r.