KONTROLA  WEWNĘTRZNA W PODMIOCIE  – 1712

 

Wykaz kontroli wewnętrznych  w Urzędzie Gminy Przemęt przeprowadzonych w  2023 roku
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr  2/2023  Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.01.2023 r.
TERMIN KONTROLI 11.01.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna przestrzegania przepisów pracy, przepisów Regulaminu Pracy przez pracowników urzędu w zakresie porządku pracy
PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 13.01.2023 r. został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.1.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej
(pok. nr 19).
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 24.01.2023 r.
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 3/2023 Wójta Gminy Przemęt
z dnia 09.01.2023 r.
TERMIN KONTROLI 16.01.2023 r.  do 24.01.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań  –  2022 r.

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI

 

Protokół kontroli z dnia 25.01.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem KZ.1712.2.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI (informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 17.02.2023 r.
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 5/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.01.2023 r.
TERMIN KONTROLI 30.01.2023 r. do 3.02.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań  – 2022 r.

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 6.02.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.3.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 13.02.2023 r.
4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 12/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6.02.2023 r.
TERMIN KONTROLI 14.02.2023 r. 24.02.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań  – 2022 r.

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 24.02.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.4.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 9.03.2023 r.
5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 15/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 20.02.2023 r.
TERMIN KONTROLI 01.03.2023 r. do 13.03.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/ USC

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 13.03.2023 r., został zarejestrowany pod numerem KZ.1712.5.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ————————————
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 20/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09.03.2023 r.
TERMIN KONTROLI 16.03.2023 r. do 24.03.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r.

Wydział Rozwoju Gminy

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 23.03.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem  KZ.1712.6.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie- stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ———————————————
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 24/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21.03.2023 r.
TERMIN KONTROLI 27.03.2023 r. do 06.04.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r.

Wydział Organizacyjny w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 06.04.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem  KZ.1712.7.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie- stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 12.04.2023 r.
8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 27/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04.04.2023 r.
TERMIN KONTROLI 12.04.2023 r. do 17.04.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r.

Wydział Finansów i Budżetu w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 17.04.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem  KZ.1712.8.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ————————————————————
9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 28/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12.04.2023 r.
TERMIN KONTROLI 19.04.2023 r. do 28.04.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Ocena realizacji celów i zadań – 2022 r.

Wydział Podatkowy w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 24.04.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem  KZ.1712.9.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) ——————————————
10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 52/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31.07.2023 r.
TERMIN KONTROLI 3.08.2023 r. do 10.08.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych w zakresie:

1)    oceny realizacji zadań i celów – 2022 rok, w terminie od dnia 30.01.2023 r. do dnia 3.02.2023 r. (protokół kontroli nr KZ.1712.3.2023 z dnia 6.02.2023 r.),

2)    oceny realizacji zadań i celów – 2021 rok, w dniu 26.01.2022 r. (protokół kontroli nr KZ.1712.1.2022 z dnia 26.01.2022 r.).

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 10.08.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem  KZ.1712.10.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo nr OP.033.4.2.2023 z dnia 7.09.2023 r.
11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Wójt Gminy Przemęt
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI Upoważnienie nr 60/2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 04.09.2023 r.
TERMIN KONTROLI 12.09.2023 r. do 25.09.2023 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Prawidłowość prowadzenia spraw wynikających z opodatkowania podatkiem od nieruchomości – osób fizycznych w 2023 roku

Wydział Podatkowy w UG Przemęt

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli z dnia 25.09.2023 r., został zarejestrowany  pod numerem  KZ.1712.11.2023, jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie – stanowisko ds. kontroli zarządczej (pok. nr 19)
UWAGI ( informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych) Pismo z dnia 10.10.2023 r.