1710        KONTROLE ZEWNĘTRZNE W PODMIOTACH W 2023 ROKU
1. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI —————————–
TERMIN KONTROLI 3.03.2022 r.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, ul. Szkolna 19

Zakres kontroli:

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu połączona z oceną:

– stanu technicznego budynku,

– mikroklimatu pomieszczeń,

– stanu sanitarno-higienicznego i wyposażenia sal zajęć,

– dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii,

– dożywianie dzieci,

– systemu pierwszej pomocy,

– terenu wokół budynków,

Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm).

Kontrola sprawdzająca wykonie zalecenia zawartego w protokole nr ON.HD.4421.13.2017  z dnia 24 października  2017 r. tj. zapewnienia osłon punktów świetlnych.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI Protokół kontroli Nr ON-HD.9020.19.2023 z dnia 3.03.2023 r.
ZALECENIA POKONTROLNE Dyrektor zobowiązał się  do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach przedszkola i przesłania wyników z pomiarów do PPIS  w Wolsztynie w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.
 
2. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI  
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI  
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  
PROTOKÓŁ KONTROLI  
ZALECENIA POKONTROLNE  
 
3. OZNACZENIE ORGANU KONTROLI  
OZNACZENIE UPOWAŻNIENIA DO KONTROLI  
TERMIN KONTROLI  
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI  
PROTOKÓŁ KONTROLI  
ZALECENIA POKONTROLNE