Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.)  Gmina Przemęt ogłasza aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2023 r. oraz informację
o statystycznej liczbie uczniów:

  1. Podstawowa Kwota Dotacji (PKD) o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
    o finansowaniu zadań oświatowych obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku wynosi 11.281,66 zł.
  2. Statystyczna liczba uczniów (ogółem) w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Przemęt (stan na 30.09.2022 r. – SIO) wynosi: 481, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych: 13, statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0 (stan na 30.09.2022 r. – SIO).