Obrady rozpoczęto 2023-02-01 o godz. 10:03:18, a zakończono o godz. 11:30:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Monika Maćkowiak
 9. Stefan Napierała
 10. Jan Rademacher
 11. Łukasz Wojciechowski
 12. Szymon Wojciechowski
 13. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LX sesji. (10:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXI sesji. (10:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Dominiak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Piotr Kokornaczyk, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt. (10:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok. (11:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 -2028. (11:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (11:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Justyna Klecha, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt nad jeziorem Błotnickim. (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. (11:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy. (11:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(3):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 14/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. (11:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski

Zakończono sesję (11:30:12)