Obrady rozpoczęto 2023-02-28 o godz. 14:02:28, a zakończono o godz. 15:14:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kicinski
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXII sesji (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 -2028. (14:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Tomasz Maciejewski, Ireneusz Wolniczak, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Elżbieta Wita, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2023 roku. (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Justyna Klecha, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Joanna Koziołek, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Łukasz Wojciechowski, Hanna Dobijata, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego. (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Gracjan Kicinski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku.” (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Łukasz Wojciechowski, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Zakończono sesję (15:14:55)