Obrady rozpoczęto 2023-03-30 o godz. 14:03:30, a zakończono o godz. 15:18:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Bernadeta Golińska
 4. Gracjan Kicinski
 5. Justyna Klecha
 6. Piotr Kokornaczyk
 7. Joanna Koziołek
 8. Tomasz Maciejewski
 9. Monika Maćkowiak
 10. Stefan Napierała
 11. Jan Rademacher
 12. Łukasz Wojciechowski
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXIII sesji (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Justyna Klecha, Joanna Koziołek, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok. (14:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo. (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak, Łukasz Wojciechowski, Monika Maćkowiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt. (14:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Jan Rademacher, Łukasz Wojciechowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 stycznia 2023 roku (data wpływu 20 stycznia 2023r.) (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jerzy Dominiak

Zakończono sesję (15:18:39)