Obrady rozpoczęto 2023-06-22 o godz. 11:01:44, a zakończono o godz. 13:53:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXVI sesji (11:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Tomasz Maciejewski, Bernadeta Golińska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania (11:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Ireneusz Wolniczak, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2022 (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Ireneusz Wolniczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt absolutorium. (13:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Bernadeta Golińska, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (13:53:14)