Obrady rozpoczęto 2023-06-28 o godz. 13:02:25, a zakończono o godz. 14:07:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Elżbieta Wita
 2. Hanna Dobijata
 3. Jerzy Dominiak
 4. Bernadeta Golińska
 5. Gracjan Kicinski
 6. Justyna Klecha
 7. Piotr Kokornaczyk
 8. Joanna Koziołek
 9. Tomasz Maciejewski
 10. Monika Maćkowiak
 11. Stefan Napierała
 12. Jan Rademacher
 13. Szymon Wojciechowski
 14. Ireneusz Wolniczak

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LXVII sesji (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Hanna Dobijata, Monika Maćkowiak, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2023 rok. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Justyna Klecha, Hanna Dobijata, Gracjan Kicinski, Stefan Napierała, Jan Rademacher, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Elżbieta Wita, Joanna Koziołek, Piotr Kokornaczyk, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2023 – 2028. (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Jerzy Dominiak, Ireneusz Wolniczak, Justyna Klecha, Monika Maćkowiak, Bernadeta Golińska, Elżbieta Wita, Gracjan Kicinski, Hanna Dobijata, Joanna Koziołek, Jan Rademacher
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Stefan Napierała, Joanna Koziołek, Ireneusz Wolniczak, Elżbieta Wita, Hanna Dobijata, Jerzy Dominiak, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Piotr Kokornaczyk, Jan Rademacher, Tomasz Maciejewski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Szymon Wojciechowski, Bernadeta Golińska, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Justyna Klecha, Gracjan Kicinski, Elżbieta Wita, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Monika Maćkowiak, Joanna Koziołek, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Błotnica na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego. (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Tomasz Maciejewski, Gracjan Kicinski, Justyna Klecha, Stefan Napierała, Jerzy Dominiak, Elżbieta Wita, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor. (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Stefan Napierała, Piotr Kokornaczyk, Hanna Dobijata, Ireneusz Wolniczak, Szymon Wojciechowski, Jerzy Dominiak, Jan Rademacher, Bernadeta Golińska, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Monika Maćkowiak, Gracjan Kicinski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Przemęt w rejonie ulicy Zaborowskiej. (13:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Elżbieta Wita, Tomasz Maciejewski, Hanna Dobijata, Jan Rademacher, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Joanna Koziołek, Justyna Klecha, Bernadeta Golińska, Ireneusz Wolniczak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Piotr Kokornaczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Przemęt. (13:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Stefan Napierała, Ireneusz Wolniczak, Jan Rademacher, Hanna Dobijata, Justyna Klecha, Elżbieta Wita, Bernadeta Golińska, Gracjan Kicinski, Jerzy Dominiak, Monika Maćkowiak, Szymon Wojciechowski, Joanna Koziołek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Łukasz Wojciechowski

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Elżbieta Wita, Stefan Napierała, Gracjan Kicinski, Jan Rademacher, Piotr Kokornaczyk, Tomasz Maciejewski, Szymon Wojciechowski, Monika Maćkowiak, Ireneusz Wolniczak, Joanna Koziołek, Bernadeta Golińska, Justyna Klecha, Hanna Dobijata
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jerzy Dominiak, Łukasz Wojciechowski

Zakończono sesję (14:07:35)