OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) w związku z zawiadomieniem Koła Łowieckiego nr 6 JELEŃ Włoszakowice (obwód 434), podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych na sezon 2023/2024.

Lp.          Data

Godzina zbiórki

Miejsce zbiórki Prowadzący Sektor Uwagi
  1   02-09-2023

       15:00

Wigwam Grotniki Konrad Trubisz

Marek Poloszyk

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Złota Kaczka
  2   08-10-2023

        9:00

Wigwam Grotniki Mateusz Bączyk

Michał Wawrzyniak

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  3   22-10-2023

       9:00

Wigwam Grotniki Szymon Błaszkowski

Jerzy Jagodzik

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  4   05-11-2023

       9.00

Wigwam Grotniki Hubert Błaszkowski

Bogdan Poloszyk

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Hubertus
  5   19-11-2023

        9:00

Wigwam Grotniki Hubert Żyto

Paweł Ambrowczyk

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  6   03-12-2023

        9:00

Wigwam Grotniki Michał Wawrzyniak

Jarosław Bączyk

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  7   17-12-2023

        9:00

Wigwam Grotniki Roman Maluśki

Sebastian Marcinkowski

Hubert Błaszkowski

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Wigilijne
  8   07-01-2024

        9:00

Wigwam Grotniki Sławomir Kałek

Robert Wypych

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Noworoczne
  9   21-01-2024

        9:00

Wigwam Grotniki Bogdan Poloszyk

Konrad Trubisz

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 Zakończenie sezonu

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawce lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntów sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.com.